Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

Tag: bludit stored cross-site scripting

December 20, 2021 Bludit 3.13.1 – About Plugin Stored Cross Site Scripting (XSS)

CVE-2021-45745 Exploit Title: Bludit 3.13.1 – About Plugin Stored Cross Site Scripting (XSS)Exploit Author: P.L.SanuCVE: CVE-2021-45745CVSS: 5.4 MEDIUMReferences:https://www.plsanu.com/bludit-3-13-1-about-plugin-stored-cross-site-scripting-xsshttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45745https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-45745 Description:A Stored…

December 20, 2021 Bludit 3.13.1 – TAGS Field Stored Cross Site Scripting (XSS)

CVE-2021-45744 Exploit Title: Bludit 3.13.1 – TAGS Field Stored Cross Site Scripting (XSS)Exploit Author: P.L.SanuCVE: CVE-2021-45744CVSS: 5.4 MEDIUMReferences:https://www.plsanu.com/bludit-3-13-1-tags-field-stored-cross-site-scripting-xsshttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45744https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-45744 Description:A Stored…