P.L.SANU

Cyber Security Engineer

Information Security Analyst

Security Researcher

Full Stack Developer

P.L.SANU

Cyber Security Engineer

Information Security Analyst

Security Researcher

Full Stack Developer

Web Penetration Testing

December 20, 2021 Bludit 3.13.1 – About Plugin Stored Cross Site Scripting (XSS)

CVE-2021-45745 Exploit Title: Bludit 3.13.1 – About Plugin Stored Cross Site Scripting (XSS)Exploit Author: P.L.SanuCVE: CVE-2021-45745CVSS: 5.4 MEDIUMReferences:https://www.plsanu.com/bludit-3-13-1-about-plugin-stored-cross-site-scripting-xsshttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45745https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-45745 Description:A Stored…

December 20, 2021 Bludit 3.13.1 – TAGS Field Stored Cross Site Scripting (XSS)

CVE-2021-45744 Exploit Title: Bludit 3.13.1 – TAGS Field Stored Cross Site Scripting (XSS)Exploit Author: P.L.SanuCVE: CVE-2021-45744CVSS: 5.4 MEDIUMReferences:https://www.plsanu.com/bludit-3-13-1-tags-field-stored-cross-site-scripting-xsshttps://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45744https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-45744 Description:A Stored…